De komst van Persfilter.nl in relatie tot de Europese Privacywetgeving GDPR

Eerder vertelden we over onze nieuwe persdatabase, Persfilter.nl. Het spreekt vanzelf dat de waarborging van privacy van alle betrokken partijen hierin een belangrijk element is. Nu des te meer, omdat in mei 2018 de nieuwe Europese privacywet van kracht wordt. Deze wet geldt voor alle bedrijven die gegevens verwerken van mensen uit de EU. Deze blogpost vertelt je er alles over.

Op 25 mei 2018 wordt de “General Data Protection Regulation (GDPR)” ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet harmoniseert de privacywetgeving door heel Europa en geldt voor alle bedrijven die gegevens verwerken van personen uit de EU (dus ook voor jouw bedrijf).

 

Wat houdt de nieuwe wetgeving in?

De hoofdpunten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn:

  • Grensoverschrijdende toepasbaarheid: de wet betreft alle bedrijven die data van mensen uit de EU verwerken, waar het bedrijf ook gevestigd is;
  • Hogere boetes: tot 4% van de wereldwijde omzet of €20 miljoen, afhankelijk van welke hoger is;
  • Géén verplichting tot inlichting van de Autoriteit Persoonsgegevens, maar in plaats daarvan: de verplichting om alle processen en structuren rondom dataverwerking in detail vast te leggen;
  • Recht op toegang, overdraagbaarheid en wissen van gegevens: personen van wie gegevens zijn verwerkt, hebben recht op heldere toegang tot deze gegevens. Ook mogen zij verwerkers verzoeken om hun gegevens over te dragen aan een andere databeheerder. Tenslotte heeft iemand het recht al zijn gegevens te wissen;
  • Privacy by design: in plaats van pas later met privacy rekening te houden, moeten bedrijven privacy vanaf de start integreren in alle keuzes rondom de ontwikkeling van hun producten en datasets;
  • Instemming: wanneer ‘consent’ als grondslag voor verwerking wordt gebruikt, moet deze instemming gemakkelijk en begrijpelijk te geven zijn (én weer in te trekken zijn);
  • Minimalisatie van gegevens: bedrijven beheren, verwerken en bewaren enkel en alleen die gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak;

 

Shocker of sisser?

Hoe de jurisprudentie rondom de nieuwe Europese privacywetgeving straks gaat uitpakken, is uiteraard nog niet bekend. Wat wél zo is, is dat de huidige Nederlandse privacywetgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), al relatief ver ontwikkeld is. Hoewel de AVG dus wel degelijk een verandering teweeg zal brengen, is de verwachting dat de impact voor Nederlandse, zakelijke platforms als het onze niet per se heel groot zal zijn.

De schokkende berichten die nu al af en toe langskomen in de media, betreffen dan ook meestal grote en machtige Amerikaanse gegevensverwerkers zoals Google of Facebook. Deze bedrijven genieten gigantische marketinginkomsten door uitgebreide persoonlijke ’profiling’ en ‘targeting’ die via hun platforms plaatsvindt. Al zullen ook zij de impact van de GDPR op verschillende manieren ervaren, ze zullen het aardig druk hebben deze periode. En onze mening is: dit is terecht.

 

Geen ‘pink elephant in the room

Want de AVG is een prima wet in onze ogen. Net als de WBP al was overigens. In een wereld waar data steeds aanweziger én steeds krachtiger wordt, is de beschikking erover wanneer het jouw data betreft, in onze ogen erg belangrijk. En erg logisch.

Wat betreft Persfilter.nl is ons uitgangspunt dan ook om de overgang naar de GDPR of AVG zo transparant mogelijk te benaderen. Geen ‘pink elephant in the room‘ dus, maar precies benoemen over welke gegevens het gaat en waarom deze gegevens verwerkt worden. Zowel naar de PR professional als de journalist. Beide kanten van het platform Persfilter.nl hebben er namelijk baat bij als ze goed weten waar ze aan toe zijn. Want alleen op basis van deze transparantie kan naar onze mening een gezonde persrelatie gebouwd worden.

Onze vernieuwde privacy policy is hier te lezen.

We hopen je met deze post goed te hebben geïnformeerd over de nieuwe Europese wetgeving, de relatie van onze nieuwe persdatabase Persfilter.nl tot deze wet en onze privacy policy in het algemeen. Mocht je alsnog vragen hebben over dit onderwerp, mail ons dan graag via privacy@persfilter.nl. Veel dank!

 

<3

Team Smart.pr in samenwerking met Persfilter.nl

Blog