Gebruiksvoorwaarden Smart.pr

Dit document bevat de gebruiksvoorwaarden die gelden voor gebruikers van de dienstverlening (als hierna gedefinieerd) van Smart.pr BV  (hierna “Smart.pr”).